Projektist

EUKO logo

Tere tulemast EU Kids Online Eesti kodulehele! Siit on võimalik saada infot laste ja noorte internetikasutuse, sellega seonduvate riskide ja võimaluste kohta ning ülevaateid vastavateemalistest uuringutest Euroopas.

Kuna Internet ja online-tehnoloogiad on saanud igapäevaelu lahutamatuks osaks, tõusetuvad olulised küsimused nende nähtuste sotsiaalsetest mõjudest ja tagajärgedest. Lapsed, noored ja nende perekonnad on tihtipeale need, kes uusi meediatehnoloogiaid esimestena kasutama hakkavad, saades kasu uutest võimalustest, mida pakuvad Internet, mobiilside, online-mängud, suhtlustarkvara jne. Kuid nad puutuvad kokku ka erinevate riskantsete ja negatiivsete aspektidega, mille suhtes neil eelnev kogemus puudub. Seejuures on online-riskid, nendest tulenevad kahjud ja nendega toimetuleku võimalused pidevas muutumises.

Projekt EU Kids Online koondab enam kui 30 Euroopa riigi teadlasi, kes tegelevad eelkõige laste ja noorte uue meedia kasutuse uurimisega.

Projekti esimeses osas (2006-2009) koguti, võrreldi ja hinnati juba olemasolevaid andmeid. Projekti esimese osa lõpparuande eestikeelne kokkuvõte (pdf-fail, 1,2 Mb, 9 lk) asub siin: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/Home.aspx -> Reports -> EU Kids Online I (2006-9) reports -> Download summary in Estonian. Projekti inglisekeelsel kodulehel on leitavad kõik ülejäänud aruanded ja väljundid.

Projekti II etapi jooksul (2009-2011) viidi läbi esindusliku valimiga originaaluurimus, milles küsitleti 9-16-aastaseid lapsi ja nende vanemaid 25 Euroopa riigis. Igas riigis koguti andmeid 1000 lapselt ja lapsevanemalt. Ankeediküsimused puudutasid laste internetikasutust, digitaalset kirjaoskust, online-riskide kogemist ja nendega toimetulekut ning lapsevanemate tegevusi laste internetikasutuse juhendamisel.

Projekti tulemuste eestikeelne kokkuvõte on kättesaadav siin ja TÜ raamatukogu digitaalkogu DSpace vahendusel. DSpace’ist on leitav ka eestikeelne “Parimate uurimispraktikate juhend”, mis pakub vastuseid küsimustele teemal “Kuidas uurida lapsi ja online-tehnoloogiaid võrdlevas perspektiivis”.

Projekti III etapis (2011-2014) jätkub küsitlusandmete analüüs ja tulemuste publitseerimine, lisaks viiakse läbi kvalitatiivsed uurimused mõistmaks, kuidas lapsed ise online-riske tõlgendavad. Luuakse ka online-andmebaas Euroopas läbi viidud laste interneti- ja mobiilikasutuse alaste uurimuste kohta.

Uurimistulemuste põhjal antakse soovitusi laste internetiturvalisuse ja meediakirjaoskuse edendamiseks. Projektiosalised kutsuvad dialoogis osalema ka laiemat avalikkust, praktikuid ning teisi teadlasi.

Projekti rahastab Euroopa Komisjoni Turvalisema Interneti Programm.

One Response

  1. Ana Lucia Bruno Says:

    Dear Sir/Madame,
    I work for a non-for-profit association based in Brussels, its name is EAVI - European Association for Viewers Interests and I would be really glad to receive more information about your project but I do not speak and write Estonian. The English version of the website is available?
    Thanking you in advance, I hope receiving your kind feedback,

    Lucia Bruno

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.