Tere tulemast EU Kids Online Eesti kodulehele!

Siit on võimalik saada infot laste ja noorte internetikasutuse, sellega seonduvate riskide ja võimaluste kohta ning ülevaateid vastavateemalistest uuringutest Euroopas. 

Soovitame: uuringu interaktiivses lõppraportis on võimalik tutvuda kõigi peamiste tulemustega ning leida ka soovitusi laste internetikäitumise riskide maandamiseks.

Eesti projektitiimi liikmed on tutvustanud uuringu olulisemaid tulemusi ning tulenevaid soovitusi erinevatel konverentsidel ja üritustel (näiteks Turvalise interneti päeval, meediahariduse konverentsidel ja koolitustel), ajakirjanduses ja sotsiaalmeedias ning mõjukates raportites (näiteks Eesti Inimarengu Aruanne). Lisaks on uurimisrühma liikmed kirjutanud EU Kids Online’i raames mitmed akadeemilisi artikleid ning juhendanud vastavateemalisi üliõpilastöid.

Vaata YouTube’ist: Eesti tiimi liige Kairi Talves räägib videos olulisematest tulemustest.

Welcome to EU Kids Online Estonia webpage!

Here you can find diverse information about the internet use of children and adolescents, the risks and possibilities involved, and an overview of relevant studies in Europe.

Members of the Estonian research group have introduced project findings and recommendations in plenary speeches at significant national public events such as Safer Internet Day or media education conferences. The Estonian team has published project findings and policy recommendations in a number of academic papersdissertations, high-impact public reports (such as Estonian Human Development Reports) and articles in newspapers, magazines and social media. 

Watch from YouTube: Estonian team member Kairi Talves gives a brief overview of significant results about Estonia.

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.