Eesti lapsed paistavad silma aktiivse ja riskialti internetikasutusega

Pressiteated No Comments

26. septembril avaldab rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online 21 Euroopa riigis läbi viidud 250 empiirilisele uurimusele toetuva võrdleva uuringu raporti, kus analüüsitakse laste internetikogemusi. Laste internetikasutust, riskidega kokkupuutumist ja vanematepoolset järelevalvet puudutavate andmete põhjal töötas EU Kids Online välja maade liigituse, mis peegeldab erinevusi laste ja noorte online-riskides ja -võimalustes.

Read the rest…

Pressiteade 11.02.08

Pressiteated No Comments

Rahvusvaheline uurimisvõrgustik juhib tähelepanu laste riskikäitumisele Internetis

Juhtimaks tähelepanu Turvalisema Interneti päevale, avaldas rahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online uurimistulemused, milles tõdetakse, et üha suurem hulk lapsi kogu Euroopas seisab silmitsi online-keskkonna riskidega, tundes end sellest üha rohkem häirituna.

Paljude teismeliste rõõmuks on suhtlusportaalid viimastel aastatel Euroopas levinud kulutulena. Näiteks Norras on suhtlusportaalide kasutajate osakaal 12-17-aastaste seas 93%. Eestis kasutab suhtlusportaale rohkem kui kaks kolmandikku 12-17-aastastest kooliõpilastest. Vaatamata paljudele hüvedele ja võimalustele, mida need keskkonnad noortele pakuvad, leidub tõendeid, et need võivad kujutada ohtu teismeliste privaatsusele ja heaolule. Alltoodud tulemused pärinevad erinevates maades läbiviidud hiljutistest uurimustest. EU Kids Online tegeleb sellelaadsete tulemuste kogumise ja võrdlemisega, valmistades ette juunis avaldatavat raportit. Käesolev pressiteade sisaldab valikut olulisematest tulemustest, pööramaks tähelepanu Turvalisema Interneti päevale 2008. a veebruaris.

Read the rest…

Next Entries »