2013. ja 2012. aastal tehtud ettekanded

Temaatilised ettekanded No Comments

Masso, A., Kalmus, V. & Lauristin, M. (2013). Media consumption and perception of inter-generational differences among age groups in Estonia: A cultural approach to media generations. Ettekanne: ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turin, Itaalia, 28.-31.august.

Siibak, A. (2013). Should we be „friends“? Estonian teachers’ reflections about student-teacher relationships in social media. Ettekanne: NYRIS conference, Tallinn, Eesti, 12.-14.juuni.

Siibak, A. (2013). Teachers as “nightmare readers”: Estonian primary school teachers’ experiences and perceptions about student-teacher “friendship” in Facebook. Ettekanne: Social Media - The Fourth Annual Transforming Audiences Conference, London, UK, 2.-3. september.

Siibak, A. & Vinter, K. (2013). “Ma tahaks olla Bond007” ehk meediahariduse ja sootundliku kasvatuse võimalikkusest lasteaias. Ettekanne konverentsil Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud, Tartu, Eesti, 3.-4. oktoober.

Talves, K. (2013). Soolised erinevused laste internetikasutuse vahendamises Euroopa riikides. Ettekanne 2013 Tartu Ülikooli käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli aastakonverentsil, Noarootsi, Eesti, 23.-25.mai.

Talves, K. (2013). Does gender make a difference? Parents’ mediation strategies of children’s internet use across Europe. Ettekanne: NYRIS 12: Nordic Youth Research Symposium. Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age, Tallinn, Eesti, 12.-14. juuni.

Talves, K. (2013). Does gender make a difference? Parents’ mediation strategies of children’s internet use across Europe. Posterettekanne: ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turin, Itaalia, 28.-31. august.

Murumaa-Mengel, M. (2012). Uus meedia ja noored. Ettekanne Eesti Meediakoolitajate Liidu koolituspäeval “Teoreetiline ja didaktiline tugi kursuse “Meedia ja mõjutamine” õpetamiseks gümnaasiumis”, 30. november, Tartu, Eesti.

2011. aastal tehtud ettekanded

Temaatilised ettekanded No Comments

Kalmus, V. (2011). Ülevaade EU Kids Online uuringu tulemustest. Ettekanne Turvalise Interneti Päeva konverentsil, 8.veebruar, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Eesti lapsed internetis: ülevaade uurimuse EU Kids Online tulemustestMeediakasvatuse konverentsil “Laps ja muutuv õpikeskkond”, 10. november,Tallinna Pedagoogiline Seminar, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Vanad ja uued uurimissuunad: lastest ja noortest põlvkondadevaheliste suheteni. Ettekanne Käitumis-, sotsiaal ja terviseteaduse doktorikooli kevadkonverentsil, 12.-14.mai, Sagadi mõis, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Uue meedia põlvkonna noorte eelistused ja hoiakud. Ettekanne seminaril “Uue meedia põlvkond ülikoolis”, 18.mai, Tartu Ülikool, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Competing or complementary agents of socialisation? Measuring the effectiveness of parental, teacher and peer mediation of EU kids’ Internet use. Ettekanne IAMCR konverentsil, 13.-17.juuli, Instanbul, Türgi.

Kalmus, V. (2011). Eesti laste ja noorte meediakasutuse uuringud: trendid ja arengusuunad. Ettekanne Eesti sotsiaalteaduste aastakonverentsil „20 aastat iseseisvust“, 22.-23.august, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Competing or complementary agents of socialisation? Patterns of inter-generational role division in mediating youngsters’ Internet use. Ettekanne konverentsil „10th European Sociological Association Conference“, 7.-10.september, Genf, Šveits.

Kalmus, V. (2011). Turning to parent or friend? Using parental and peer mediation of children’s Internet use in comparative analysis of 25 European countries. Ettekanne konverentsil „10th European Sociological Association Conference“, 7.-10.september, Genf, Šveits.

Kalmus, V. (2011). Making sense of mediation of children’s internet use. Peaesineja konverentsil “Cyberspace 11″, november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Kalmus, V. (2011). Internet ja laste heaolu: mündi kaks poolt. Ettekanne konverentsil “Psühholoogia koolis ja ülikoolis”, detsember, Tartu Ülikool, Eesti.

Kalmus, V. & Siibak, A. (2011) Ülevaade uurimuse EU Kids Online tulemustest. Ettekanne Eesti Meediakoolitajate Liidu õppepäeval, 4.jaanuar, Tartu, Eesti.

Kalmus, V. & von Feilitzen, C. (2011). The role for teacher and peer mediation in children’s online opportunities and risks. Ettekanne konverentsil  “Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective”, 22.-23.september, London, UK.

Kalmus, V., Blinka, L., & Võime, M. (2011). Does it matter what Mama says? Evaluating the role of parental mediation in European adolescents’ excessive internet use. Ettekanne konverentsil “Cyberspace 11″, november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Murumaa, M. (2011). Kes meid Facebookis vaatab ja mida me talle näitame? Ettekanne HUWY lõpuseminaril, 27.jaanuar,Tallinn, Eesti.

Murumaa, M. (2011). Young People’s Internet Behavior in Social Media. Ettekanne rahvusvahelisel virtuaalse noorsootöö ja interneti noortekeskuse seminaril  Youth Space“, 28.-29.märts,Tallinn, Eesti.

Murumaa, M. (2011). Privaatsuse võimalus ja võimatus sotsiaalmeedias. Ettekanne Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi vilistlaspäeval ja konverentsil, 4.juuni, Tartu, Eesti.

Murumaa, M. (2011). Living in Omnopticon: Estonian Youngsters’ Facebook Practices and Strategies for Reclaiming Online-Privacy. Ettekanne ECREA konverentsil „The Mediation of Scandal and Moral Outrage“, 16.-17.detsember, London School of Economics, London, UK.

Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2011). Child as an Internet user. Ettekanne Tartu Rahvaülikooli seminaril, Tartu, Eesti.

Pruulmann-Vengerfeldt, P.(2011). Teenager as an Internet user. Ettekanne Tartu Rahvaülikooli seminaril, Tartu, Eesti.

Siibak, A. (2011). Digitaalne põlvkond - mida lapsevanemad teadma peaksid? Ettekanne seminaril “Family - leisure time and entertainment”, 26.märts,Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2011). Pmst liccalt MAS: privaatne sisu ja laenatud vorm. Teismeliste tüdrukute salasõnumite konstrueerimise praktikad suhtlusportaalides. Ettekanne Eesti sotsiaalteaduste aastakonverentsil „20 aastat iseseisvust“, 22.-23.august, Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2011). Private meaning and a copy-paste form: analysis of Estonia teen girls’ photo captions on SNS Rate. Ettekanne konverentsil “Cyberspace 11″, november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Siibak, A. & Murumaa, M. (2011). Visualizing typical Facebook users: Estonian teen sketches. Ettekanne konverentsil “New challenges and methodological innovations in European media audience research”, 7.-9.aprill, Zagreb, Horvaatia.

Siibak, A. & Murumaa, M. (2011). Exploring the “nothing to hide” paradox: Estonian Teens’ Experiences and Perceptions about Privacy Online. Ettekanne Oxfordi Interneti Instituudi konverentsil  „A Decade of Internet Time“, 21.-24.september, Oxford, UK.

Ugur, K. (2011). Social networks sites - how do we cope? Ettekanne ning diskussioon õpetajate ning lastevanemate konverentsil, Otepää Gümnaasium, Eesti.

2010. aastal tehtud ettekanded

Temaatilised ettekanded No Comments

Kalmus, V. (2010). Infoajastu “munad ja kanad”: küsimusi noorte sotsialiseerumisest tänapäeva ühiskonda. Inauguratsiooniloeng Tartu Ülikoolis, 21.aprill, Tartu, Eesti.

Kalmus, V. (2010). „Digitaalse põlvkonna” ootuses: Eesti noorte internetikasutamise harjumustest. Esitlus Tiigrihüppe SA aastakonverentsil, 19.veebruar, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2010). Competing or complementary agents of socialisation? Constructing indexes and types of parental, teacher and peer mediation of EU Kids’ internet use. Ettekanne konverentsil  “Cyberspace 2010″, 26.-27. November, Brno, Tšehhi Vabariik.

Kalmus, V. (2010). Laste ja noorte uurimisrühmast. Esitlus Käitumis-, sotsiaal ja terviseteaduse doktorikooli kevadkonverentsil, 20.-22.mai, Lepanina, Eesti.

Kalmus, V. (2010). Noored kujunevas info- ja tarbimisühiskonnas: uurimise võimalused. Esitlus noorsootöötajate Eesti Noorsoo Instituudi koolitusel, 25.veebruar, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2010). Stepping towards creativity and participation online: Internet usage practices of European youth. Ettekanne konverentsil “The Young and the Challenges for the Future”, 3.-4.november, Sapienza Università di Roma, Rooma, Itaalia.

Kalmus, V. (2010). Lapsevanemad, õpetajad ja eakaaslased laste internetikasutuse vahendajana. Ettekanne EU Kids’ Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.  

Kalmus, V. & Roosalu, T. (2010). Institutional filters to children’s Internet use: An additional explanation of cross-national differences in parental mediation. Ettekanne konverentsil „E-youth: Balancing between opportunities and risks“, 27.-28.mai,  Antwerp, Belgia.

Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2010). How to raise a baby tiger? Videoloeng e-õppe avatud õppepäeval, Eesti.

Roosalu, T. & Kalmus, V. (2010). Families Bolstering the Effects of Globalisation: Do Welfare Regimes Explain Cross-National Differences in Parenting Strategies? Ettekanne konverentsil „ 4th Annual International Conference on Sociology“, 10.-13.mai, Ateena, Kreeka.

Roosalu, T. & Kalmus, V. (2010). Exploring Parental Strategies in Mediating New Media: Cross-National Comparison. Ettekanne Euroopa haridusuuringute konverentsil  “Education and Cultural Change”, 25.-27.august, Helsinki, Soome.

Siibak, A. (2010). Social networking websites as a present day Panopticon. Ettekanne seminaril „Infoühiskonna munad ja kanad”, 21.mai, Põlva, Eesti.

Siibak, A. (2010). The life-story of a virtual body. Ettekanne Eesti Akadeemilise Seksuoloogia Seltsi kevadseminaril, 15.mai, Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2010). Busting myths about the digital generation. Ettekanne seminaril “The opportunities and risk of the Internet”, 25.mai, Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2010). Which label to use: the Digital Generation or strategic manipulators? Analyzing visual self-presentation strategies of Estonian youth. Ettekanne konverentsil „E-youth- balancing between opportunities and risks“, 27.-28.mai, Antwerp, Belgia.

Siibak, A., & Kalmus, V. (2010). The “convenient generation”? Online practices and self-assessment of Estonian youth. Ettekanne Internet Research 11.0 konveretsil “Sustainability, Participation, Action”, 21.-23.oktoober, Göteborg, Rootsi.

Siibak, A. (2010). Ülevaade peamistest uurimistulemustest: Eesti lapsed ja online riskid. Ettekanne EU Kids Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.

Ugur, K. (2010). Esialgsed soovitused poliitikutele, tootjatele, kasvatajatele. Ettekanne EU Kids Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.

Võime, M. (2010). Eesti laste ülemäärasest netikasutusest. Ettekanne EUKids Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.

2009. aastal tehtud ettekanded

Temaatilised ettekanded No Comments

Kalmus, V. (2009). Contextualising online content production: Types of content creators in Estonia. Artikkel esitletud konverentsil „Cyberspace 2009“, 20.-21. november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Kalmus, V. (2009). Project EU Kids Online: Young Europeans as the creative generation. Artikkel esitletud konverentsil “Promoting a Creative Generation: Children and Young People in the New Culture and Media Landscape”, 29.-30. juuli, Göteborg, Rootsi.

Kalmus, V. (2009). The use of (new) media by (Estonian) young people and research on it. Külalisloeng Viljandi Kultuuriakadeemias, 30. september, Viljandi, Eesti.

Siibak, A (2009). The convenient generation: Confessions of the digital youth in Estonia. Artikkel esitletud konverentsil “Cyberspace 2009″, 21.-22. november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Siibak, A. (2009). Digitaalne põlvkond, kas ka digitaalsed kirjaoskajad? Artikkel esitletud seminaril “Safer Internet and safe personal data in the library”, 6. november, Tallinn, Eesti

Siibak, A. (2009). Self-presentation of the “digital generation” in Estonia. Artikkel esitletud Nordic Visual Research Networki seminaril, 27.-29. detsember, Reikjavik, Island.

Siibak, A. (2009). “Püüan mõista, enne kui hukka mõistan”, ehk lapsed virtuaalmaailmas. Artikkel esitletud konverentsil „Noorsootöö muutuvas maailmas“, 23. oktoober,  Tartu, Eesti.

Siibak, A. (2009). Social media as the panopticon for the “digital generation”. Artikkel esitletud seminaril “Social Media for adults 2009″, 29. september, Tallinn, Eesti.

RISKIALTID TIIGRIKUTSUD: EESTI LAPSED (UUE) MEEDIA KASUTAJATENA

Temaatilised ettekanded No Comments

3. oktoobril 2008 Tallinnas toimuva Lastekaitseliidu aastapäevakonverentsi “Mida laps tahab” ettekande teesid

Veronika Kalmus

 

Rahvusvahelise uurimisvõrgustiku EU Kids Online aruande järgi kuulub Eesti laste internetikasutuse ulatuse poolest Euroopa riikide hulgas esirinda, samas on Eesti lapsed Euroopa pingerea eesotsas ka Internetiga seotud riskide kogemise osas. Ettekanne annab esmalt rahvusvaheliselt võrreldavate näitajate põhjal ülevaate Eesti laste internetikasutusest ning sellega seotud võimalustest ja riskidest. Ettekande teine osa vaatleb aastatel 2001-2007 läbi viidud kolme õpilasküsitluse andmetele tuginedes 12-19-aastaste noorte (uue) meedia kasutamise harjumusi, keskendudes viimase küsitluse tulemuste põhjal sisuloomise praktikatele suhtlus- ja uudisteportaalides, foorumides, blogides ja kodulehekülgedel. Tulemused näitavad, et struktureeritumad, konkreetse veebikeskkonna piirangutele vastavad sisuloomispraktikad on laste seas tunduvalt levinumad kui tegevused, mis nõuavad ja võimaldavad suuremaid loomingulisi oskusi ja vabadust. Klasteranalüüsi käigus eristus kuus online-sisuloojatüüpi (mitmekülgne, blogikeskne; kodulehekeskne; Rate’i-keskne; foorumikeskne; kommentaaride-keskne; väheaktiivne), mis erinevad üksteisest statistiliselt olulisel määral laste enesehinnanguliste oskuste ja teadmiste, ajakasutuse aspektide ning Interneti keelekasutuse ja sisu suhtes väljendatud hoiakute poolest. Õpilaste aja- ja meediakasutuse ajaline võrdlus ning internetitegevuste ja hoiakute analüüs lubavad väita, et Internet on muutunud eesti laste igapäevaelu lahutamatuks osaks, mõjutades lisaks meediakeskkonna ümberkujundamisele ka üldise elumaailma aspekte.

 

Võtmesõnad: lapsed, meediakasutus, Internet, online-riskid, sisuloomispraktikad