Eesti lapsed paistavad silma aktiivse ja riskialti internetikasutusega

Pressiteated No Comments

26. septembril avaldab rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online 21 Euroopa riigis läbi viidud 250 empiirilisele uurimusele toetuva võrdleva uuringu raporti, kus analüüsitakse laste internetikogemusi. Laste internetikasutust, riskidega kokkupuutumist ja vanematepoolset järelevalvet puudutavate andmete põhjal töötas EU Kids Online välja maade liigituse, mis peegeldab erinevusi laste ja noorte online-riskides ja -võimalustes.

Read the rest…