2008

Teaduskirjanduses avaldatud No Comments

Kalmus, V. (2008) Riskialtid tiigrikutsud: Eesti lapsed kui (uue) meedia kasutajad. Rmt: L. Ots (toim.), Uued ajad – uued lapsed: Teadusartiklite kogumik. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 35-62.

Pruulmann-Vengerfeldt, P., Kalmus, V., Runnel, P. (2008). Creating Content or Creating Hype: Practices of Online Content Creation and Consumption in Estonia. Cyberpsychology: Journal of Psychological Research on Cyberspace, No. 2.