Eesti lapsevanemad on laste internetikasutuse suhtes ülemäära muretud

Pressiteated No Comments

Tänasel turvalise interneti päeval avalikustab rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online Euroopa Liidu riikide lapsevanemate seas hiljutise küsitluse Flash Eurobarometer 248 tulemused. Eesti lapsed kuuluvad internetikasutajate osakaalu poolest jätkuvalt Euroopa esirinda.

Eestis kasutab internetti 93% kõigist 6–17-aastastest lastest. Selle näitaja poolest jagab Eesti koos Hollandi ja Taaniga 27 Euroopa riigi seas 2.–4. kohta, jäädes ühe protsendipunkti võrra maha üksnes Soomest. Vanematepoolse teadlikkuse ning järelevalve osas paigutub Eesti üle-Euroopalistes pingeridades aga kindlalt viimaste hulka.

Read the rest…