Eesti osaleb üle-Euroopalises laste internetiturvalisuse uuringus

Pressiteated No Comments

Tartu Ülikooli teadlased osalevad võrgustiku EU Kids Online partneritena esimeses üle-Euroopalises laste ja noorte internetiturvalisust puudutavas küsitluses, mis hõlmab 1000 last vanuses 9-16 aastat ja nende vanemaid igas uurimusse kaasatud 25 riigis. Eesti puhul on tegemist esimese sedavõrd ulatusliku online-riske ja -ohtusid ning nendega toimetulekut käsitleva esindusliku uurimusega.

Read the rest…