2010

Teaduskirjanduses avaldatud No Comments

Kalmus, V., Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2010). Laste ja noorte internetikasutus – riskid ja võimalused. Rmt: Infoühiskonna aastaraamat 2009. Tallinn: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 17-19.

Siibak, A. (2010). Uus meedia ja eakaaslaste kultuur. Rmt: Lauristin, M. (toim.), Eesti Inimarengu Aruanne 2009. Tallinn: Eesti Koostöö Kogu, 127–130. 

Siibak, A. (2010). Performing the norm. Estonian pre-teens’ perceptions about visual self-presentation strategies on social networking website rate. Medien Journal, 4, 35-47.

Siibak, A., Ugur, K. (2010). Is Social Networking the New “Online Playground” for Young Children? A Study of Rate Profile in Estonia. In: Berson, I. & Berson, M. (Eds.), High-Tech Tots: Childhood in a Digital World. Charlotte, NC: Information Age Publishing, 125-152.

2010. aastal tehtud ettekanded

Temaatilised ettekanded No Comments

Kalmus, V. (2010). Infoajastu “munad ja kanad”: küsimusi noorte sotsialiseerumisest tänapäeva ühiskonda. Inauguratsiooniloeng Tartu Ülikoolis, 21.aprill, Tartu, Eesti.

Kalmus, V. (2010). „Digitaalse põlvkonna” ootuses: Eesti noorte internetikasutamise harjumustest. Esitlus Tiigrihüppe SA aastakonverentsil, 19.veebruar, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2010). Competing or complementary agents of socialisation? Constructing indexes and types of parental, teacher and peer mediation of EU Kids’ internet use. Ettekanne konverentsil  “Cyberspace 2010″, 26.-27. November, Brno, Tšehhi Vabariik.

Kalmus, V. (2010). Laste ja noorte uurimisrühmast. Esitlus Käitumis-, sotsiaal ja terviseteaduse doktorikooli kevadkonverentsil, 20.-22.mai, Lepanina, Eesti.

Kalmus, V. (2010). Noored kujunevas info- ja tarbimisühiskonnas: uurimise võimalused. Esitlus noorsootöötajate Eesti Noorsoo Instituudi koolitusel, 25.veebruar, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2010). Stepping towards creativity and participation online: Internet usage practices of European youth. Ettekanne konverentsil “The Young and the Challenges for the Future”, 3.-4.november, Sapienza Università di Roma, Rooma, Itaalia.

Kalmus, V. (2010). Lapsevanemad, õpetajad ja eakaaslased laste internetikasutuse vahendajana. Ettekanne EU Kids’ Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.  

Kalmus, V. & Roosalu, T. (2010). Institutional filters to children’s Internet use: An additional explanation of cross-national differences in parental mediation. Ettekanne konverentsil „E-youth: Balancing between opportunities and risks“, 27.-28.mai,  Antwerp, Belgia.

Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2010). How to raise a baby tiger? Videoloeng e-õppe avatud õppepäeval, Eesti.

Roosalu, T. & Kalmus, V. (2010). Families Bolstering the Effects of Globalisation: Do Welfare Regimes Explain Cross-National Differences in Parenting Strategies? Ettekanne konverentsil „ 4th Annual International Conference on Sociology“, 10.-13.mai, Ateena, Kreeka.

Roosalu, T. & Kalmus, V. (2010). Exploring Parental Strategies in Mediating New Media: Cross-National Comparison. Ettekanne Euroopa haridusuuringute konverentsil  “Education and Cultural Change”, 25.-27.august, Helsinki, Soome.

Siibak, A. (2010). Social networking websites as a present day Panopticon. Ettekanne seminaril „Infoühiskonna munad ja kanad”, 21.mai, Põlva, Eesti.

Siibak, A. (2010). The life-story of a virtual body. Ettekanne Eesti Akadeemilise Seksuoloogia Seltsi kevadseminaril, 15.mai, Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2010). Busting myths about the digital generation. Ettekanne seminaril “The opportunities and risk of the Internet”, 25.mai, Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2010). Which label to use: the Digital Generation or strategic manipulators? Analyzing visual self-presentation strategies of Estonian youth. Ettekanne konverentsil „E-youth- balancing between opportunities and risks“, 27.-28.mai, Antwerp, Belgia.

Siibak, A., & Kalmus, V. (2010). The “convenient generation”? Online practices and self-assessment of Estonian youth. Ettekanne Internet Research 11.0 konveretsil “Sustainability, Participation, Action”, 21.-23.oktoober, Göteborg, Rootsi.

Siibak, A. (2010). Ülevaade peamistest uurimistulemustest: Eesti lapsed ja online riskid. Ettekanne EU Kids Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.

Ugur, K. (2010). Esialgsed soovitused poliitikutele, tootjatele, kasvatajatele. Ettekanne EU Kids Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.

Võime, M. (2010). Eesti laste ülemäärasest netikasutusest. Ettekanne EUKids Online II seminaril, 6.detsember, Tartu, Eesti.