Uurimisvõrgustik EU Kids Online avaldas poliitikasoovitused (17.10.2011)

Pressiteated No Comments

Täna avaldas rahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online üle-Euroopalise laste internetikasutuse uuringu tulemustele toetuvad soovitused huvirühmadele.

Uuringu tulemuste põhjal hakkavad lapsed internetti kasutama üha nooremas eas, ühtlasi on laste netikasutus mobiilsete seadmete leviku tõttu aina privaatsema iseloomuga. See seab uued väljakutsed nii lapsevanematele kui poliitikakujundajatele, vähendamaks laste kokkupuutumist internetist johtuvate riskidega.

Read the rest…