2011

Teaduskirjanduses avaldatud No Comments

Hernwall, P. & Siibak, A. (2011). Writing identity – gendered values and user content creation in SNS interaction among Estonian and Swedish tweens. Global Studies of Childhood 1(4).

Kalmus, V. & Roosalu, T. (2011). Institutional filters on children’s internet use: An additional explanation of cross-national differences in parental mediation. In M. Walrave, W. Heirman, S. Mels, C. Timmerman & H. Vandebosch (Eds), e-Youth: Balancing between Opportunities and Risks (235-250). Brussels: Peter Lang.

Kalmus, V. & Roosalu, T. (2011). Parental mediation of EU kids’ Internet use revisited: Looking for a complex model of cross-national differences. International Journal of Media and Cultural Politics, 7(1), 55-66.

Roosalu, T. & Kalmus, V. (2011). Families bolstering the effects of globalisation: Do welfare regimes explain cross-national differences in parenting strategies? In G. T. Papanikos (Ed.), Essays on Social Themes (247-258). Athens: Athens Institute for Education and Research.

Siibak, A. (2011). Online peer culture and interpretive reproduction on the social networking site profiles of the tweens. In Colombo, F. & Fortunati, L. (Eds.), Broadband Society and Generational Changes. Berlin: Peter Lang, 121-132.

Siibak, A. & Hernwall, P. (2011). “Looking like my favourite Barbie” – Online gender construction of tween girls in Estonia and in Sweden. Studies of Transition States and Societies, 3(2), 57-68. 

2011. aastal tehtud ettekanded

Temaatilised ettekanded No Comments

Kalmus, V. (2011). Ülevaade EU Kids Online uuringu tulemustest. Ettekanne Turvalise Interneti Päeva konverentsil, 8.veebruar, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Eesti lapsed internetis: ülevaade uurimuse EU Kids Online tulemustestMeediakasvatuse konverentsil “Laps ja muutuv õpikeskkond”, 10. november,Tallinna Pedagoogiline Seminar, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Vanad ja uued uurimissuunad: lastest ja noortest põlvkondadevaheliste suheteni. Ettekanne Käitumis-, sotsiaal ja terviseteaduse doktorikooli kevadkonverentsil, 12.-14.mai, Sagadi mõis, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Uue meedia põlvkonna noorte eelistused ja hoiakud. Ettekanne seminaril “Uue meedia põlvkond ülikoolis”, 18.mai, Tartu Ülikool, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Competing or complementary agents of socialisation? Measuring the effectiveness of parental, teacher and peer mediation of EU kids’ Internet use. Ettekanne IAMCR konverentsil, 13.-17.juuli, Instanbul, Türgi.

Kalmus, V. (2011). Eesti laste ja noorte meediakasutuse uuringud: trendid ja arengusuunad. Ettekanne Eesti sotsiaalteaduste aastakonverentsil „20 aastat iseseisvust“, 22.-23.august, Tallinn, Eesti.

Kalmus, V. (2011). Competing or complementary agents of socialisation? Patterns of inter-generational role division in mediating youngsters’ Internet use. Ettekanne konverentsil „10th European Sociological Association Conference“, 7.-10.september, Genf, Šveits.

Kalmus, V. (2011). Turning to parent or friend? Using parental and peer mediation of children’s Internet use in comparative analysis of 25 European countries. Ettekanne konverentsil „10th European Sociological Association Conference“, 7.-10.september, Genf, Šveits.

Kalmus, V. (2011). Making sense of mediation of children’s internet use. Peaesineja konverentsil “Cyberspace 11″, november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Kalmus, V. (2011). Internet ja laste heaolu: mündi kaks poolt. Ettekanne konverentsil “Psühholoogia koolis ja ülikoolis”, detsember, Tartu Ülikool, Eesti.

Kalmus, V. & Siibak, A. (2011) Ülevaade uurimuse EU Kids Online tulemustest. Ettekanne Eesti Meediakoolitajate Liidu õppepäeval, 4.jaanuar, Tartu, Eesti.

Kalmus, V. & von Feilitzen, C. (2011). The role for teacher and peer mediation in children’s online opportunities and risks. Ettekanne konverentsil  “Children, risk and safety online: Research and policy challenges in comparative perspective”, 22.-23.september, London, UK.

Kalmus, V., Blinka, L., & Võime, M. (2011). Does it matter what Mama says? Evaluating the role of parental mediation in European adolescents’ excessive internet use. Ettekanne konverentsil “Cyberspace 11″, november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Murumaa, M. (2011). Kes meid Facebookis vaatab ja mida me talle näitame? Ettekanne HUWY lõpuseminaril, 27.jaanuar,Tallinn, Eesti.

Murumaa, M. (2011). Young People’s Internet Behavior in Social Media. Ettekanne rahvusvahelisel virtuaalse noorsootöö ja interneti noortekeskuse seminaril  Youth Space“, 28.-29.märts,Tallinn, Eesti.

Murumaa, M. (2011). Privaatsuse võimalus ja võimatus sotsiaalmeedias. Ettekanne Tartu Ülikooli Ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudi vilistlaspäeval ja konverentsil, 4.juuni, Tartu, Eesti.

Murumaa, M. (2011). Living in Omnopticon: Estonian Youngsters’ Facebook Practices and Strategies for Reclaiming Online-Privacy. Ettekanne ECREA konverentsil „The Mediation of Scandal and Moral Outrage“, 16.-17.detsember, London School of Economics, London, UK.

Pruulmann-Vengerfeldt, P. (2011). Child as an Internet user. Ettekanne Tartu Rahvaülikooli seminaril, Tartu, Eesti.

Pruulmann-Vengerfeldt, P.(2011). Teenager as an Internet user. Ettekanne Tartu Rahvaülikooli seminaril, Tartu, Eesti.

Siibak, A. (2011). Digitaalne põlvkond - mida lapsevanemad teadma peaksid? Ettekanne seminaril “Family - leisure time and entertainment”, 26.märts,Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2011). Pmst liccalt MAS: privaatne sisu ja laenatud vorm. Teismeliste tüdrukute salasõnumite konstrueerimise praktikad suhtlusportaalides. Ettekanne Eesti sotsiaalteaduste aastakonverentsil „20 aastat iseseisvust“, 22.-23.august, Tallinn, Eesti.

Siibak, A. (2011). Private meaning and a copy-paste form: analysis of Estonia teen girls’ photo captions on SNS Rate. Ettekanne konverentsil “Cyberspace 11″, november, Brno, Tšehhi Vabariik.

Siibak, A. & Murumaa, M. (2011). Visualizing typical Facebook users: Estonian teen sketches. Ettekanne konverentsil “New challenges and methodological innovations in European media audience research”, 7.-9.aprill, Zagreb, Horvaatia.

Siibak, A. & Murumaa, M. (2011). Exploring the “nothing to hide” paradox: Estonian Teens’ Experiences and Perceptions about Privacy Online. Ettekanne Oxfordi Interneti Instituudi konverentsil  „A Decade of Internet Time“, 21.-24.september, Oxford, UK.

Ugur, K. (2011). Social networks sites - how do we cope? Ettekanne ning diskussioon õpetajate ning lastevanemate konverentsil, Otepää Gümnaasium, Eesti.