Uuring: Eesti laste netikasutus sarnaneb Ida- ja Kagu-Euroopale (23.07.2013)

Pressiteated No Comments

Tartu Ülikooli teadlaste osalusel valminud värske raporti kohaselt paigutuvad Eesti lapsed samasse rühma koos Poola, Tšehhi, Rumeenia, Bulgaaria ja Küprose eakaaslastega, erinedes märgatavalt Põhjamaade lastest.

Rahvusvaheline uurimisvõrgustik EU Kids Online analüüsis 25 Euroopa riigi 9-16aastaste laste internetitegevusi, -riske ning vanemlikku juhendamist, liigitades riigid nelja suurde rühma.

Read the rest…