TÜ teadlased jätkavad laste internetikasutuse uurimist

7:00 pm Pressiteated

Juulis käivitub rahvusvahelise uurimisvõrgustiku EU Kids Online jätkuprojekt, mis keskendub Euroopa laste ja lapsevanemate internetikasutuse ning online-riskide ja –turvalisuse küsimustele. Eestit esindab projektis TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Kaks aastat vältava projekti jooksul viiakse läbi esindusliku valimiga originaaluurimus, milles küsitletakse 9-16-aastaseid lapsi ja nende vanemaid kuni 25 Euroopa riigis. Igas riigis kogutakse andmeid 1000 lapselt ja lapsevanemalt.

Projekti juht, London School of Economics’i professor Sonia Livingstone tõdes, et uurimus pakub esmakordset võimalust küsida nii paljudelt Euroopa lastelt, milliseid võimalusi ja riske nad internetis näevad. “Samal ajal küsitakse nende vanematelt, kui suure ohuna oma laste jaoks nad online-riske tajuvad ja mida nad nende vähendamiseks ette võtavad”, lisas Livingstone.

Järgmise aasta suvel avaldab uurimisvõrgustik rahvusvaheliselt võrreldavad tulemused, tuues iga riigi osas esile peamised online-riskid ning ohtudele vastuvõtlikumad sotsiaal-demograafilised rühmad.

Äsja lõppenud esimeses projektis leidsid teadlased ligemale 400 varem läbi viidud uurimuse tulemuste kõrvutamisel, et kõige levinum riskikäitumine on isiklike andmete avaldamine internetis. Madalamatest sotsiaalsetest kihtidest pärit lapsed on ka internetis kergemini haavatavad.

Euroopa riikide võrdluses esineb laste internetikasutuse ja riskitaseme vahel tugev seos. Põhja-Euroopa riigid, sealhulgas Eesti, kuuluvad kategooriasse “kõrge kasutus, kõrge risk”, Lõuna-Euroopa maad kalduvad olema “madala kasutuse ja madala riskitasemega” ning Ida-Euroopa riigid moodustavad rühma “uus kasutus, uued riskid”.

Projekti Eesti-poolse koordinaatori, meediauuringute dotsendi Veronika Kalmuse hinnangul sarnanevad Eesti lapsed interneti kasutuspraktikate poolest eakaaslastele Põhjamaades, samal ajal kui Eesti lapsevanemate hoiakud ja tegevused laste internetikasutuse suunamisel on võrreldavad eeskätt Ida-Euroopa riikidega.

Esimese projekti lõpparuanne sisaldab ka poliitikasoovitusi online-riskide vähendamiseks. Uurimisvõrgustik peab vajalikuks selgemat seadusandlust, online- teenuste pakkujate tugevamat eneseregulatsiooni ning laste ja lapsevanemate teadlikkuse tõstmist. Enim tähelepanu vajavad nooremad ning vähemkindlustatud peredest pärit lapsed.

Lisainfo:

Veronika Kalmus, meediauuringute dotsent, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, veronika.kalmus@ut.ee, tel. 56 623 583, http://eukidsonline.ut.ee

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.