Eesti osaleb üle-Euroopalises laste internetiturvalisuse uuringus

10:31 am Pressiteated

Tartu Ülikooli teadlased osalevad võrgustiku EU Kids Online partneritena esimeses üle-Euroopalises laste ja noorte internetiturvalisust puudutavas küsitluses, mis hõlmab 1000 last vanuses 9-16 aastat ja nende vanemaid igas uurimusse kaasatud 25 riigis. Eesti puhul on tegemist esimese sedavõrd ulatusliku online-riske ja -ohtusid ning nendega toimetulekut käsitleva esindusliku uurimusega.

EU Kids Online’i uus projekt (2009-2011), mida finantseerib Euroopa Komisjoni programm Turvalisem Internet Pluss, püüab suhestada online-riskid ja –võimalused laste argipraktikatega, puudutades teemasid nagu seksuaalse alatooniga ja vägivaldne sisu, kiusamine, internetisõltuvus ning turvalisus jututubades ja sotsiaalsetes võrgustikes, ning pöörates tähelepanu ka laste kogemustele mobiiltelefonidega. Sonia Livingstone, London School of Economics’i  professor ja projekti koordinaator, rõhutab uurimuse juures “esmakordset võimalust uurida nii ulatuslikult, süstemaatiliselt ja esinduslikult, missuguseid riske ja võimalusi sisaldavad laste kogemused internetis ja mobiiltelefonidega, teha kindlaks riskiprofiilid ning luua võrdlev pilt sellest kaasaegsest nähtuste kompleksist”. Küsitlus toimub märtsis-aprillis, esmaseid tulemusi esitletakse oktoobris.

Küsitluse korraldamisel arvestatakse iga riigi eripäraga, tuginedes projekti EU Kids Online eelmise etapi käigus (2006-2009) kogutud teadmistele, mis pärinevad 21 Euroopa riigis läbi viidud laste ja noorte internetiriskide ja –võimaluste alastest uurimustest. Uues uuringus osalevad lisaks Eestile Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi ja Ungari.

Lisainfo: Veronika Kalmus, meediauuringute professor, TÜ ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, veronika.kalmus@ut.ee, tel. 56 623 583, http://eukidsonline.ut.ee

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.