Uuring: laste sõnutsi häirivad neid enim videojagamise saidid (05.02.2013)

10:05 am Pressiteated

Kui lastelt küsida, mis neid internetis häirib, peavad nad kõige riskantsemaks videote jagamise keskkondi, näiteks YouTube’i, selgub projekti EU Kids Online värskest raportist. Eestit esindab projektis Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut.

Tänasel turvalise interneti päeval avaldatud aruanne „Nende endi sõnutsi: mis häirib lapsi internetis?“ põhineb laste vastustel lahtisele ankeediküsimusele. Kokku avaldas arvamust 9904 last 25 Euroopa riigist.

 

YouTube ja teised videosaidid võivad mõjuda šokeerivalt

Lapsed seostavad oma vastustes videosaite vägivalla ja pornograafiaga, aga ka teiste sisuga seotud riskidega. Konkreetset platvormi nimetanud lastest mainis kolmandik mõnd videojagamise saiti, 29% tõi esile kodulehti, 13% suhtlusvõrgustikke ja 10% lastest viitas mängudele.

Laste vastuste põhjal võib öelda, et nad tajuvad videosaite ohtlikuna, kuna nende sisu on reaalne või äärmiselt usutav ning sõprade vahel kergesti jagatav. Kõige rohkem šokeerib lapsi julmuse, tapmise, loomade piinamise ja isegi mõnede uudiste nägemine.

Lapsed väljendavad vastikust ja hirmu

„Pole vahet, kas kiusatakse/piinatakse loomi või lapsi, mõlemad on vastikud“, väitis 11aastane Eesti poiss. Hirmutavat sisu maininud lastest väljendas 23% selgelt hirmuemotsiooni. Vastikuse tunne seostus kõige rohkem pornograafilise sisuga (samas väljendas vastikust ainult 5% nendest lastest, kes mainisid pornograafiat). Kommertssisu kirjeldati enamasti „tüütuna“ (15% lastest, kes mainisid reklaame või spämmi, olid sellest tüdinud). Huvitaval kombel väljendasid lapsed teiste riskide (vihkamine, rassism, vägivald, enesevigastamine jne) puhul vähe emotsioone.

Veronika Kalmus, Tartu Ülikooli meediauuringute professor, kommenteerib:

„Lapsed ei ole ühesugused. Riskide tajumine erineb riikide, vanuse ja soo lõikes. Näiteks torkab Eesti laste puhul üllatavana silma loomadevastase vägivalla mainimine.“

Aruande kõige olulisemaks soovituseks peab Kalmus küsida laste endi käest, mis neid internetis kõige enam häirib, ja võtta laste arvamust veebiturvalisuse tagamisel senisest veelgi enam arvesse.

Teised järeldused:

·         Eakaaslaste internetikäitumisega seotud riskid tekitavad lastele mõnevõrra rohkem muret kui võõraste täiskasvanutega seotud riskid, seda paljuski küberkiusamise ja seksisõnumite saatmise suureneva leviku tõttu.

·         Tähelepanelikult peaks kuulama 10% lastest, kes mainisid „teisi riske“, mille ennetamise ja millega toimetuleku kohta teadmised praegu suures osas puuduvad.

·         Mõningaid täiskasvanute poolt oluliseks peetavaid riske mainisid lapsed harva. Näiteks nimetas alla 1% lastest enesevigastamist propageerivat sisu või isikuandmete jagamist, ehkki nii mõnedki olid mures maine kahjustamise või privaatsuse rikkumise pärast.

·         Lapsed mainisid ka kommertssisu, liigset ajaveetmist internetis, personaalse info sattumist võõraste kätte ning hasartmänge.

·         Soovimatuid kontakte võõrastega mainisid lapsed küllaltki vähe, vaatamata sellele, et teemat on meedias märkimisväärselt käsitletud.

·         Poisid on rohkem häiritud vägivalla nägemisest ning tüdrukud soovimatute kontaktidega seotud riskidest.

Aruandest:

Raporti „Nende endi sõnutsi: mis häirib lapsi internetis?“ autorid on Sonia Livingstone (Suurbritannia), Lucyna Kirwil (Poola), Cristina Ponte (Portugal) ja Elisabeth Staksrud (Norra) ning võrgustiku EU Kids Online liikmed. Aruanne vastab küsimusele, mis on laste endi arvates kõige murettekitavamad internetiriskid ja kuidas lapsed neid riske kirjeldavad. Kas nad muretsevad riskide pärast, mis on poliitika vaateväljast kõrvale jäänud? Kas nende mured erinevad vanuse, soo, kultuuri ja internetikogemuste lõikes? Küsitlusandmed on kogutud 25 142 lapselt 25 Euroopa riigist kihilise juhuvalimi meetodil.

Aruande täisteksti lugemiseks vaata projekti EU Kids Online kodulehte: http://www2.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20III/Reports/Intheirownwords020213.pdf

Projektist ja uuringust:

·         Projekti EU Kids Online eesmärgiks on parandada teadmisi Euroopa laste ja vanemate kogemustest ja praktikatest interneti- ja uute online-tehnoloogiate riskantse ja turvalisema kasutamise alal ja seeläbi aidata edendada laste jaoks turvalisemat internetikeskkonda.

·         Uuringus osalenud riigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Holland, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Taani, Tšehhi Vabariik, Türgi ja Ungari. Lisaks osalevad projektis uurimisrühmad Horvaatiast, Islandilt, Luksemburgist, Lätist, Maltalt, Slovakkiast, Šveitsist ja Venemaalt.

Lisainformatsioon:

Veronika Kalmus, projekti koordinaator Eestis, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituut, Tartu Ülikool, Lossi 36, 50090 Tartu.

Telefon: 56623583, e-post: veronika.kalmus@ut.ee

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.