2013. ja 2012. aastal tehtud ettekanded

8:35 am Temaatilised ettekanded

Masso, A., Kalmus, V. & Lauristin, M. (2013). Media consumption and perception of inter-generational differences among age groups in Estonia: A cultural approach to media generations. Ettekanne: ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turin, Itaalia, 28.-31.august.

Siibak, A. (2013). Should we be „friends“? Estonian teachers’ reflections about student-teacher relationships in social media. Ettekanne: NYRIS conference, Tallinn, Eesti, 12.-14.juuni.

Siibak, A. (2013). Teachers as “nightmare readers”: Estonian primary school teachers’ experiences and perceptions about student-teacher “friendship” in Facebook. Ettekanne: Social Media - The Fourth Annual Transforming Audiences Conference, London, UK, 2.-3. september.

Siibak, A. & Vinter, K. (2013). “Ma tahaks olla Bond007” ehk meediahariduse ja sootundliku kasvatuse võimalikkusest lasteaias. Ettekanne konverentsil Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud, Tartu, Eesti, 3.-4. oktoober.

Talves, K. (2013). Soolised erinevused laste internetikasutuse vahendamises Euroopa riikides. Ettekanne 2013 Tartu Ülikooli käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikooli aastakonverentsil, Noarootsi, Eesti, 23.-25.mai.

Talves, K. (2013). Does gender make a difference? Parents’ mediation strategies of children’s internet use across Europe. Ettekanne: NYRIS 12: Nordic Youth Research Symposium. Changing Societies and Cultures: Youth in the Digital Age, Tallinn, Eesti, 12.-14. juuni.

Talves, K. (2013). Does gender make a difference? Parents’ mediation strategies of children’s internet use across Europe. Posterettekanne: ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Turin, Itaalia, 28.-31. august.

Murumaa-Mengel, M. (2012). Uus meedia ja noored. Ettekanne Eesti Meediakoolitajate Liidu koolituspäeval “Teoreetiline ja didaktiline tugi kursuse “Meedia ja mõjutamine” õpetamiseks gümnaasiumis”, 30. november, Tartu, Eesti.

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.