Laste üha privaatsemaks muutuv netikasutus nõuab vanemate valvsust (04.11.2014)

10:00 am Pressiteated

Täna avalikustas rahvusvaheline teadlasvõrgustik EU Kids Online aastatel 2006-2014 väldanud uurimisprojekti interaktiivse lõpparuande. Laste internetikasutusega seotud võimalustele ja riskidele keskenduvas projektis esindab Eestit Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

Enam kui 150 teadlast ja 33 riiki hõlmava projekti lõppraport esitab kokkuvõtlikult ning rohkete graafiliste ja videomaterjalidega illustreerituna uuringute tulemused, meetodid ja soovitused.

Ühe põhijäreldusena sedastab aruanne, et aastatel 2011-2014 on Euroopa laste internetikasutuse mustrid märgatavalt muutunud. Lapsed kasutavad nüüd internetti igapäevaselt enamates kohtades ning uued mobiilsed seadmed on muutnud laste veebikasutuse privaatsemaks kui kunagi varem.

Võrreldes 2010. aastaga on 11-16aastased Euroopa lapsed mõnevõrra rohkem ohustatud vihasõnumitest, anoreksiat või enesevigastamist propageerivatest veebilehtedest ja küberkiusamisest.

Projekti üks põhieesmärke on olnud ulatuslikel uurimistulemustel põhinevate poliitikasoovituste pakkumine ja sidusrühmade vahelise dialoogi tekitamine. Äsja ameti üle andnud Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes märkis, et võrgustik EU Kids Online on olnud äärmiselt oluline usaldusväärsete tõendite pakkuja, aitamaks muuta internetti laste jaoks paremaks paigaks.

Peamiste soovitustena lapsevanematele toonitab Eesti projektitiimi juht Veronika Kalmus järgmist:

·         Toetage laste avastusretki internetis varajasest east alates ning olge kursis virtuaalmaailma võimaluste ja riskidega;

·         Keskenduge laste online-võimaluste ja toimetulekuoskuste suurendamisele;

·         Mõelge vähem riskidele ja keskenduge positiivsele veebisisule ning kaasahaaravatele ja lõbusatele tegevustele;

·         Rääkige lastega regulaarselt sellest, mis tundub neile internetis problemaatiline;

·         Olge konkreetsed ja järjekindlad laste online-käitumist puudutavate ootuste ja reeglite osas.


Lisainformatsioon:

Interaktiivse lõppraportiga „EU Kids Online – Findings, methods, recommendations?” saab tutvuda aadressil: http://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/

Veronika Kalmus, TÜ professor

tel 56 623 583

e-post: veronika.kalmus@ut.ee

http://eukidsonline.ut.ee; www.eukidsonline.net

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.