Uudised

Ilmus projekti interaktiivne lõpparuanne

04.11.2014

Võrgustiku EU Kids Online Eesti tiimil on rõõm teatada, et ilmunud on 8 aastat väldanud uurimisprojekti interaktiivne lõpparuanne, mis esitab kokkuvõtlikult ning rohkete graafiliste ja videomaterjalidega illustreerituna uuringute tulemused, meetodid ja soovitused. Interaktiivse lõppraportiga „EU Kids Online – Findings, methods, recommendations?” saab tutvuda aadressil: http://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/.

 

Lapsed, noored ja vanemad üliõpilastööde fookuses

05.06.2014

Sel kevadel kaitsti Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudis mitmeid laste- ja noorte netikäitumisega seonduvaid bakalaureuse- ja magistritöid.

Inga Kaldi magistritöö käsitles 7-8-aastaste laste internetikasutust ja kokkupuudet sealsete riskidega. Tulemustest võib välja tuua näiteks, et suurem osa lastest kasutab internetti vanemate pideva järelvalveta, olles kohati internetis ka siis, kui vanemaid kodus ei ole. Suurem osa riskidest, mida lapsed on kogenud, on ette tulnud suhtlusvõrgustikes, kus riskiallikaks on olnud võõrad veebikasutajad, aga ka sõbrad ja tuttavad, kes on lapsele riskantse sisu edasi saatnud.

Katrin Romanenkovi magistritöö eesmärgiks oli uurida laste internetikasutuse vanemliku vahendamise praktikaid ning nähtub samuti, et vanemate suhtumine oma laste internetikasutusse on võrdlemisi liberaalne nii arvutikasutuse aja kui seal tehtavate tegevuste suhtes. Siiski vestlevad uuringus osalenud vanemad meelsasti oma lastega nende internetikasutuse üle ning sageli tulevad jutuks ka erinevad riskid.

Lisaks kirjutas Gerda Suumann magistritöö sellest, mida arvavad 12- ja 13aastased oma vanemate sotsiaalmeedia kasutuse kohta ja Berit Toodo uuris oma bakalaureusetöös seda, kui teadlikud on 13-16aastased noored ja nende vanemad internetiriskidest. 

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.