Soovitused

Lapsed turvaliselt internetti! Kuidas?

EUKO uuringute põhjal on selgunud, et laste internetikasutus muutub üha mitmekesisemaks ja ka privaatsemaks, üha enam kasutatakse internetti nutitelefonides ja tahvelarvutites ja seega vanema silma alt eemal.

Uuringus käsitleti ka lapsevanemate teadlikkust ja sekkumist oma laste tegevusse  internetis. Tuli välja, et riskidega kokkupuutunud laste vanemad ei ole sageli juhtunust teadlikud, samuti on laste usaldamine iseseisva toimetuleku suhtes suhteliselt kõrge (eriti kehtib see poiste puhul). Meetodid, mida vanemad kasutavad laste internetikasutuse juhendamiseks ja jälgimiseks, on riigiti väga erinevad.  

Eesti vanemad on aktiivse vahendamise meetodite osas (lastega internetist rääkimine, kooskasutamine jne) Euroopa keskmisest mõnevõrra maas, kuid mõnevõrra sagedamini räägitakse lastega turvalisest internetikasutusest.

Euroopa võrdluses vähem kasutatakse Eestis ka lapse internetikasutamise piiramist ja tehnilist vahendamist (sisufiltrid jne) lapse internetikasutuse kontrollimiseks.

Siinkohal võikski anda mõned olulisemad soovitused lapsevanematele, et lapse internetikasutust turvalisemaks muuta:

  • Ole teadlik sellest, mida su laps internetis teeb. Julgusta last tulema sinuga rääkima, kui talle miski internetis muret valmistab.
  • Ära arva, et sa tead internetist või arvutitest vähe ja seetõttu ei oska oma lapsele nõua anda. Internetis läheb tarvis samasuguseid sotsiaalseid oskusi ja käitumisreegleid nagu igal pool mujal. Neis asjus oskad sina oma elukogemusega lapsele nõuandjaks olla.
  • Internetikasutuse keelamine ei aita, siis jätad oma lapse ilma ka paljudest positiivsetest võimalustest, mida internet pakub. Selle asemel lepi lapsega kokku internetikasutuse reeglites, mida, kui palju ja millal võib kasutada.
  • Räägi lapsega internetikasutamisest ja peamistest turvalisuse põhimõtetest: mida ja kellele võib internetis enda kohta avaldada, missugused ohud kaasnevad võõraste e-kirjade ja sõnumite avamisega, kuidas valida salasõnasid ja paroole jne.

Kuidas probleemist teatada?

Kui midagi läheb valesti ning Te tunnete end online’is ebamugavalt või olete endast väljas, siis on mõningaid abinõusid, mida tarvitada. Rääkige oma murest oma vanematele, hooldajale või teistele usaldusväärsetele täiskasvanutele. Te võite alati kontrollida kuritarvitusteate jätmise võimalust saidil, mida külastate, ning võtta ühendust mõne abiliiniga. Pöörduda võib ka politseisse, alustuseks saab rääkida veebipolitseinikuga näiteks kas või Facebookis.

Peamised nõuanded netikasutajale

EU Kids Online projekti põhilehe Eesti osast leiab rohkelt eesti- ja inglisekeelset materjali, sealhulgas ka soovitusi turvaliseks netikäitumiseks. Mõned nõuanded toome välja ka siin:

1. Enne millegi postitamist mõelge hoolikalt! Kõik, mille riputate online’i, jääb sinna ning kõigil on võimalus seda näha. Pidage meeles, et seda, mille postitate täna, võib keegi lugeda 10–15 aasta pärast. Kas selle põhjal jääb Teist õige pilt?  

2. Kohelge teisi alati nii, nagu tahaksite, et Teid koheldaks. Kui langete küberrünnaku ohvriks, siis rääkige sellest usaldusväärsele inimesele – kellelegi, kes võiks Teid aidata. Ärge jääge üksi kannatama ning kui saate kelleltki inetu teksti või sõnumi, hoidke see tõendusmaterjalina alles!  

3. Olge vastutustundlik internetikodanik – pidage meeles, et inimesed, kellega Te tutvute online’is, on siiski võõrad. On tähtis hoida online-sõbrad ainult internetis; ärge kohtuge nendega päriselt nii, et ei teata sellest usaldusväärsele täiskasvanule.  

4. Pidage meeles, et online’i võib materjali postitada igaüks – Te ei saa alati uskuda kõike, mida internetist leiate.  Kui kasutate internetti kodutööks või uurimuseks, siis ärge unustage leitud tekste hoolikalt kontrollida. Vaadake ka teisi veebilehti ning uurige, kas need annavad samasugust teavet. Küsige, kes on selle lehe loonud. Pidage meeles, et kui midagi näib liiga hea, et tõsi olla, siis see ilmselt polegi tõde!

Leave a Comment

Your comment

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.